Öppettider mån-fre 10-18

Synundersökning

Vid en synundersökning börjar vi med att prata om hur din syn fungerar idag. Kanske har du redan glasögon eller så är du hos optiker för första gången. Ditt allmäntillstånd påverkar synen, det gör även medicinering. Därför är det viktigt för oss att få reda på hur du mår och vilka mediciner du tar.

Vi kontrollerar synen på långt avstånd och på nära håll. Om du har ett speciellt arbetsavstånd, tex datorarbete mäter vi synen på det avståndet också.
I de flesta fall kontrollerar vi även ögontrycket och vi gör en test för åldersförändringar i gula fläcken.

Barn måste ha fyllt 8 år för att få komma till oss. Är man under 8 år undersöks man hos ögonläkare, remiss dit får man av bvc eller skolsköterskan.

Kostnad 400 kr

Körkortstest

När det är dags att ge sig ut i trafiken ska man kontrollera sin syn. Vi kontrollerar din synskärpa och ditt sidoseende. Dina uppgifter skickar vi in digitalt till Transportstyrelsen, inga blanketter på papper behövs. Ta med legitimation.

Kostnad 100kr

När det gäller förlängning av behörigheter för tyngre trafik är det olika regler före och efter 45 års ålder.
Yngre än 45 år: Vi gör synundersökning och de tester som krävs. Dina uppgifter skickas in digitalt. Ta med legitimation.

Kostnad 100kr

Äldre än 45 år: Vi gör synundersökning och skriver ut receptet. I vissa fall krävs nya glasögon för att uppfylla kraven. Receptet tar du med till läkaren som gör hälsoundersökningen. Ta med legitimation.

Kostnad 400kr

Tryckmätning

Många kunder kommer regelbundet bara för att kontrollera ögontrycket. Det kan vara på inrådan från ögonläkare eller på grund av att man har högt tryck på nära håll i släkten. Ring gärna och boka tid.

Kostnad 100kr

Bidrag

Idag får alla barn och ungdomar 0-19 år bidrag till sina glasögon eller kontaktlinser. Bidraget är minst 800 kr och utgår en gång/år. Vi har blanketten och drar bidraget direkt i butiken.