Öppettider mån-fre 10-18

Synanalys

En synanalys är en fördjupad synundersökning som vänder sig till dej med huvudvärk, dubbelseende, läs- och skrivsvårigheter, jobbigt med koncentrationen eller trötta ögon som ser suddigt efter en stunds läsning.

Först görs en vanlig synundersökning. Sedan undersöker Åsa ögonens förmåga att samarbeta på långt och nära håll. Vidare undersöks ögonens förmåga att ställa om skärpan mellan olika avstånd och hur bra man orkar hålla skärpan klar när man läser på nära håll.

Synstress uppstår när ögonen blir överansträngda.

Idag utsätts våra ögon för nya påfrestningar i vår digitala tillvaro. Vi pratar om digital synstress där ögonen blir överansträngda av att titta på en liten skärm på ett kort avstånd alldelles för länge. Ögonen får svårt att ställa om till seende på längre håll, man kan t.o.m. uppleva yrsel och sämre synskärpa på långt håll när ögonen har svårt att ställa om.

Då har man fått något som kallas falsk närsynthet. Den falska närsynthen ska inte korrigeras med glas för närsynthet, då konserverar man problemet. Falsk närsynthet behandlas med synträning, livsstilsförändring och med avlastande glasögon vid närarbete. Då kommer synskärpan på långt håll blir bättre igen.

Tips: 20-20-20
Försök att lyfta blicken från skärmen var tjugonde minut i tjugo sekunder, titta på tjugo feet ca 5 meter. Då blir inte ögonen lika stela och trötta.

Många har redan glasögon eller linser och får ändå de här problemen. Då behöver man byta typ av produkt. Idag finns en ny generation glas och linser som är framtagna för vår digitala livsstil.

Synträning behöver ibland sättas in under en begränsad period för att förbättra samsynen. Den är alltid individuellt anpassad och följs upp på återbesök. Det kan vara motoriska rörelseövningar eller synträning med Brock String, flipper eller Liggande åttan. Det kan också vara hemträning på datorn, HTS2, en rolig och effektiv synträning.

Läs mer om Home Trainig System på www.hbsekon.se

Närsyntheten ökar över hela världen och även i Sverige. Vår nya digitala livsstil är inte hela förklaringen. Forskningen visar att vi behöver låta våra barn vara mer utomhus, gärna mer än två timmar om dagen. Idag finns både glasögonglas och kontaktlinser som kan bromsa upp utvecklingen av närsynthet hos barn där man ser att synfelet ökar i tidig ålder. De här barnen har ofta föräldrar som också är närsynta.

Läs mer på Synologens hemsida: www.synologen.se/ogonhalsa/barn-och-ungdomars-synhalsa/
Läs mer om glasögonglaset på: www.hoyavision.com/se/upptack-vara-produkter/optiker/specialglas/myopikontroll/
Läs mer om kontaktlinserna på: www.coopervision.co.uk/contact-lenses/brilliant-futures-misight-1-day/misight-1-day

En synanalys tar ca en timme. Barn måste ha fyllt åtta år för att få komma till oss. Är man under åtta år får man remiss från BVC eller skolsyster till ögonläkare.

Kostnad 500kr
Återbesök 300kr

Vanliga symptom vid synstress eller samsynsproblem:

  • Huvudvärk, ofta i pannan eller runt ögonen.
  • Grusiga trötta ögon som svider och tåras.
  • Ont i eller bakom ögonen.
  • Texten blir suddig eller dubbel när du läser.
  • Håller mobilen eller boken väldigt nära vid läsning.
  • Vrider texten eller huvudet vid närarbete.
  • Koncentrationssvårigheter.
  • Ljuskänlig eller blir lätt bländad.