Synundersökning

Vid en synundersökning börjar vi med att prata om hur din syn fungerar idag. Kanske har du redan glasögon eller så är du hos optiker för första gången. Ditt allmäntillstånd påverkar synen, det gör även medicinering, det är därför viktigt för oss att få reda på hur du mår och vilka mediciner du tar. Vi kontrollerar synen på långt avstånd och på nära håll. Om du har ett speciellt arbetsavstånd, tex datorarbete mäter vi synen på det avståndet också.

Vid behov kontrolleras även ögontrycket och vi gör en test för åldersförändringar i gula fläcken. Barn måste ha fyllt 8 år för att få komma till oss. Är man under 8 år kommer man via remiss från BVC eller skolsyster till ögonmottagningen på närmaste sjukhus.

Kostnad 300 kr

Körkortstest

När det är dags att ge sig ut i trafiken ska man kontrollera sin syn. Du skriver själv ut en blankett från www. korkortsportalen.se och bokar en tid hos oss. Vi kontrollerar din synskärpa och ditt sidoseende.
Kostnad 60kr

När det gäller förlängning av behörigheter för tyngre trafik är det bäst att ringa oss och fråga om råd. Ibland krävs en ny synundersökning för att få rätt intyg.

Tryckmätning

Många kunder kommer regelbundet bara för att kontrollera ögontrycket. Det kan vara på inrådan från ögonläkare eller på grund av att man har högt tryck på nära håll i släkten. Ring gärna ch boka tid.
Kostnad 60kr

Bidrag

Idag får alla barn och ungdomar 0 – tom 15 år bidrag till sina glasögon eller kontaktlinser. Bidraget är minst 500 kr och utgår en gång/år. Vi har blanketten och drar bidraget direkt i butiken.